Personvern erklæring

Denne personvernpolitikken vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi innhenter, hvorfor vi innhenter dem og hva vi bruker dem til som dataansvarlig.

Generell informasjon

Denne personvernpolitikken gjelder for alle personopplysninger du gir oss og/eller vi innhenter om deg når du benytter deg av Polaris Finans-tjenesten eller du går til andre nettsteder som eies av Response Finance ApS.

Nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder. Polaris Finans er ikke ansvarlig for å håndtere personopplysninger på slike eksterne nettsteder og oppfordrer deg til å ikke utlevere personopplysninger før du har forsikret deg om hvilke vilkår dette gjøres under.

Vi beskytter ditt privatliv

Vi tar behandling av dine personopplysninger på alvor. Vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning, og sikrer deg en rettferdig og gjennomsiktig behandling av personopplysningene. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Vi samler kun inn og lagrer dine personopplysninger til bestemte formål
 • Vi samler kun inn relevante og nødvendige personopplysninger
 • Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger
 • Vi deler ikke dine personopplysninger med andre uten ditt samtykke
 • Vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle disse ut fra formålet med behandlingen

Våre kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål angående personvern eller du vil bruke dine rettigheter kan Polaris Finans kontaktes via følgende opplysninger:

Polaris Finans
v/Response Finance ApS
Åboulevarden 22, 4.
8000 Aarhus
Denmark

Org.nr.: 33579829
Email: contact@responsefinance.com

Vi innhenter følgende personopplysninger

Vi innhenter dine personopplysninger for å kunne kommunisere våre finanstjenester og vår kunders finansprodukter, samt for å administrere din bruk av produktene og tjenestene vi tilbyr.

Dine personopplysninger vil også brukes til i en kontinuerlig vurdering av om hvorvidt det vil være mulig for oss å tilby deg bedre og rimeligere finansprodukter og -tjenester, til markedsføring av relevante produkter og tjenester (hvis du har gitt samtykke til dette) og til statistikk.

Den type av informasjon som vi behandler om deg kan være relatert til å administrere kundeforhold og/eller for markedsføringsformål:

 • Personlig informasjon: navn, fødselsnummer, yrke, utdanning, statsborgerskap, sivilstatus, barn-, bil- og boligforhold, gjeld, andre kredittforpliktelser, betalingsanmerkninger, e-postadresse og telefonnumre. Listen er ikke uttømmende og bør ses som en veiledning, siden hvilke typer personopplysninger vi innhenter, og i hvilket omfang, kan endres ettersom søknadsskjemaet oppdateres eller justeres.
 • Kunderelatert informasjon: startdatoen for kundeforholdet, informasjon om foretatt eller utfylt nettskjema, lånesøknad osv. klager, direkte markedsføringstillatelser og forbud, teknisk informasjon sendt fra nettleseren din til vår server (IP-adresse, nettleser, nettleserversjon) og informasjon om informasjonskapsler sk. «Cookies» sendt til den registrerte nettleseren (f.eks. hvilket nettsted du som besøker kommer fra, hvilke nettlesere du har i bruk eller når og hvilke deler av tjenesten du har besøkt). Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på siden for formål av informasjonskapsler på nettstedet: polarisfinans.com
 • Teknisk informasjon: Innhenting og behandling av informasjon om hvordan, hvor og når du bruker nettsteder, som eies av Response Finance, utføres for å kontinuerlig forbedre nettstedet og tjenestene vi tilbyr.

Vi behandler bare personopplysninger i den grad det er nødvendig, for eksempel når du oppretter en brukerkonto på nettstedet vårt. Det kan for eksempel være nødvendig å gjøre for at vi skal overholde våre forpliktelser i henhold til avtaler og tilknyttede tjenester som krever dokumentasjon. Det kan også være for å overholde spesielle lover utover den danske datavernloven, som vi som dansk selskap er underlagt.

I tillegg kan dine informasjoner brukes til å designe og utvikle forretningsvirksomheten og våre tjenester.

Samtykker til innhenting av personopplysninger

Vi behandler din informasjon med det formål for å kunne tilby servicetjenesten for deg og for å kunne forberede deg å gjennomføre et kundeforhold eller kundekontrakt.

Informasjonen din vil også bli behandlet basert på den legitime interessen som skapes av kundeforholdet eller det potensielle kundeforholdet, og på grunnlag av lovbestemt forpliktelse.

Vi behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke når vi ber deg om markedsføringstillatelse for direkte markedsføring og nyhetsbrevlevering. Du kan når som helst avbryte samtykket ditt ved å varsle skriftlig via e-post til: info@polarisfinans.com

Etter du har fylt inn dine opplysninger på Polaris Finans, har du mulighet for å gi oss ett uttrykkelig samtykke til å overføre dine personopplysninger til vår samarbeidspartnere slik at du kan motta personlige tilbud om finanstjenester og lån, spesifikt for deg.

Alle personopplysninger som mottas av Response Finance vil bli behandlet strengt konfidensielt og i samsvar med EUs forordning om personvern og alle gjeldende norske datavernlover.

Response Finance vil bare lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å yte de tjenestene som tilbys av Response Finance på de vilkårene du har akseptert i henhold til disse personvernreglene og vilkårene, eller slik det kreves av gjeldende lov.

Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Response Finance vil behandle personopplysningene dine på følgende juridiske grunnlag:

 • Samsvar med tjenestene Response Finance tilbyr i henhold til vilkårene du har godtatt;
 • Overholdelse av forpliktelser i henhold til lov og/eller forskrifter;
 • Behandling av personopplysninger til bruk i rettssaker i opptil 10 år, i samsvar med gjeldende forskrift om begrensning under den danske begrensningsloven.
 • Behandling av personopplysninger for å behandle søknaden din, yte kundeservice, drive oppfølging, utføre endringer og som bevisgrunnlag i opptil 12 måneder etter at søknaden er fullført.
 • Behandling av personopplysninger for å behandle søknaden din, yte kundeservice, drive oppfølging, utføre endringer og som bevisgrunnlag i opptil 6 måneder, hvis søknaden ikke fullføres.
 • Behandling av personopplysninger med det formål å bevise grunnlaget som banker og finansieringsselskaper har vurdert kredittverdighet etter, i samsvar med § 7(c) i loven om låneavtaler, i opptil 18 måneder etter søknadsdagen;
 • Behandling av personopplysninger i 5 år i henhold til reglene i den norske bokføringsloven; og
 • Behandling av personopplysninger basert på Response Finances lovlige interesser.

Response Finance behandler personopplysningene dine i samsvar med det juridiske grunnlaget som beskrives som lovlige interesser. Lovlige interesser inkluderer følgende punkter, der vi regelmessig balanserer mellom Response Finances formål med behandling av opplysningene og brukerens rett til personvern.

 • Kontinuerlig forbedre produktene våre og gi brukerne relevante tjenester og tilbud knyttet til finanstjenester og andre relaterte tjenester.
 • Identifisere, forhindre og redusere misbruk og svindel.
 • Opprette statistiske modeller og prognosemekanismer som kan bidra til å forbedre brukeropplevelsen eller hastigheten på tjenestene.
 • Sikre vårt nettverks og informasjonssystems integritet og sikkerhet og vår evne til å motstå kompromittering, uautorisert adgang og upassende bruk av Response Finances nettsteder og tjenester.

De lovlige interessene som beskrives over gjelder så lenge du bruker Polaris Finans eller våre tjenester, eller så lenge det finnes et kundeforhold mellom deg og Response Finance, og i en begrenset periode deretter. Response Finance vil kontinuerlig vurdere om behandling kan begrenses og om personopplysninger kan anonymiseres eller pseudonymiseres for å beskytte personopplysningene dine og holde dem sikre.

Deling av dine personopplysninger

Response Finance vil bare overføre dine personopplysninger for så vidt som;

 • det er nødvendig i henhold til gjeldende lov eller forskrift,
 • det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med tjenestene vi tilbyr deg.
 • du uttrykkelig og eksplisitt gir oss ditt samtykke til å overføre dine personopplysninger til vår kunder.

Dersom Response Finance deler eller overfører personopplysninger til en tredjepart, skilles det mellom mottakere innenfor EU/EØS og mottakere uten EU/EØS-området.

For mottakere innenfor EU/EØS har Response Finance de nødvendige avtaler om databehandling med mottakere av personopplysninger og har forvisset seg om at de har effektive prosesser og sikkerhetstiltak for behandling av dine personopplysninger.

For mottakere i tredjeland, altså utenfor EU/EØS, vil Response Finance bare dele og overføre data dersom et nødvendig beskyttelsesnivå kan sikret, for eksempel i tilfeller der:

 • EU-kommisjonen eller andre relevante myndigheter har bestemt at personopplysninger beskyttes på et tilstrekkelig nivå.
 • At mottakeren av personopplysningene har tatt andre hensiktsmessige forholdsregler for bruk, for eksempel ved bruk av EU-kommisjonens standardklausuler, overholdelse av forskriftene i EU/US Privacy Shield eller selskapets bindende regler.
 • Annen databeskyttelseslovgivning gir adgang til overføring av personopplysninger, eller
 • Basert på ditt uttrykkelige samtykke.

Informasjonsdeling

Vi deler dine personopplysninger med samarbeidspartnere til bruk i markedsføring dersom du har samtykke til dette. I forbindelse med vår innhenting av et slikt eventuelt samtykke, vil du bli informert om hva personopplysningene vil bli brukt til. Du kan til enhver tid nekte å samtykke til en slik deling av personopplysninger.

Vi innhenter ikke ditt samtykke dersom Response Finance er rettslig forpliktet til å dele opplysningene med for eksempel relevante myndighetsorganer.

Dine rettigheter

Som kunde hos Response Finance har du følgende rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine, i samsvar med EUs forordning om personvern og gjeldende dansk databeskyttelseslovgivning:

 • Rett til å få tilgang til egne personopplysninger.
 • Rett til å få personopplysningene dine overført i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, slik at du kan benytte deg av din rett til dataportabilitet.
 • Rett til å be om at dine egne personopplysninger rettes opp.
 • Rett til å be om sletting eller begrenset behandling av personopplysningene dine, dersom du mener at de behandles ulovlig eller hvis personopplysningene er feil.
 • Rett til å motsette deg bruken av personopplysningene til direkte markedsføring og annen bruk, basert på lovlige interesser.
 • Rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene, dersom slikt samtykke ble innhentet for en spesifikk type bruk.
 • Rett til å bli glemt – i henhold til GDPR har alle privatpersoner rett til å bli glemt.

Du er alltid velkommen til å kontakte vår datavernansvarlige, Thomas Nortvig Christensen på tc@responsefinance.com, hvis du er i tvil om hvilke opplysninger vi har registrert om deg og hvordan vi behandler dem.

Tilbaketrekking av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å skrive til vår datavernansvarlige, Thomas Nortvig Christensen på tc@responsefinance.com. Dersom du opphever samtykket, betyr det at Response Finance ikke vil kunne tilby deg tjenestene som tilbys av sistnevnte.

Response Finance kan være pålagt å beholde personopplysningene dine og annen informasjon registrert i forbindelse med din bruk av våre nettsider eller i forbindelse med eventuelle rettssaker eller andre juridiske forpliktelser der personopplysningene må inkluderes, selv etter at samtykket er trukket tilbake.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesspørsmål (datatilsynet), hvis du anser at dine personopplysninger behandles i strid med dine rettigheter under personvernreglene.