Om kredittscoren

I en lånesammenheng hører man ofte om «kredittscore» og «kredittverdighet» som noen viktige begreper av høy betydning. Dessverre er det de færreste som vet hva disse begrepene betyr, og hvorfor det er så viktig å ha en god kredittverdighet.

Hvorfor er det viktig å ha en god kredittscore?

Det kan være lurt å kjenne sin kredittscore fordi den er et uttrykk for hvor kredittverdig du er i bankens øyne. Med andre ord forteller din kredittscore noe om hvor sannsynlig det er for deg å kunne ta opp et større lån til f.eks. bil, bolig eller bedrift i banken.

Din kredittscore er med andre ord et redskap som långivere bruker når de skal vurdere deg som en potensiell låntaker. Långiverne bruker en kredittscore til å vurdere hvorvidt de skal godkjenne deg til et lån eller ikke – og i så fall til hvilken rente.

Det er veldig viktig å påpeke at du ikke kun har én kredittscore. Din score endrer seg konstant, og er avhengig av en rekke faktorer og opplysninger om deg og din økonomi. Og for å gjøre det enda mer komplisert; det er faktisk sånn at långiverne alltid går ut ifra deres helt egen kredittscore.

Hvordan regner vi ut din kredittscore?

En kredittscore beregnes på bakgrunn av en lang rekke faktorer og opplysninger om deg og din økonomi som alle vektlegges forskjellig. Det er dermed et stort og komplisert regnestykke hvor summen av det hele ender i en helt konkret og personlig kredittscore. Denne personlige kredittscoren kan du bruke som en indikasjon på hvor kredittverdig du er i långivernes øyne.

Vår metode er 100 % valid da utregningen av kredittscoren er basert på bakgrunn av eksisterende data om forskjellige långiveres svar på flere tusen lånesøknader. Det gir oss en detaljert kunnskap om hva bankene vektlegger når ens finansielle situasjon skal evalueres. Ut fra det er vi i stand til å finne frem til hva som kreves for å bli vurdert som både mer og mindre kredittverdig. Ved hjelp av en avansert statistisk analyse kan vi dermed beregne en sannsynlighet for f.eks. å få en lånesøknad godkjent.

Avhengig av størrelsen på din kredittscore vil du heretter få en karakter som går fra A til F. Den høyest mulige kredittscore vil gi deg karakteren «A», mens en lavere kredittscore vil gi deg karakteren «F». Det betyr at dersom du anses som meget kredittverdig vil din kredittscore være høy og du vil derfor få karakteren «A». Motsatt vil en lav kredittscore resultere i karakteren «F» og en umiddelbar vurdering som ikke kredittverdig.

Kredittscoren beregnes altså ut fra den informasjonen vi mottar fra deg om din finansielle situasjon. Deretter sammenfattes disse opplysningene med vår allerede eksisterende data om tusenvis av andres finansielle situasjon.

Hva vil det si å være kredittverdig?

Kredittverdighet er kort fortalt en persons evne til å tilbakebetale et lån. Du kan derfor betegnes som kredittverdig hvis banken (eller en annen kreditor) vurderer at du har en god økonomi og at de derfor ønsker å låne deg penger. Du har dermed gode muligheter for å ta opp et lån, og på andre måter ta opp kreditt. Derimot blir du betegnet som ikke-kredittverdig av banken dersom du har en stor gjeld som du ikke tilbakebetaler på.

Jo høyere din kredittverdighet er, jo mer villige er bankene til å gi deg et lån til for eksempel ny bil, bolig, forbruk osv. Din kredittscore er med andre ord et redskap som långivere bruker når de skal vurdere deg som en potensiell låntaker. Långiverne bruker en kredittscore til å vurdere hvorvidt de skal godkjenne deg til et lån eller ikke – og i så fall til hvilken rente.

Hvordan kan jeg få god kredittverdighet?

Overordnet er det tre ting du kan gjøre for å forbedre din kredittverdighet:

  • Få ned gjelden din
  • Spar penger der det er mulig
  • Skap en høy og stabil inntekt

Hvis du har gjeld burde du først og fremst sørge for å få den betalt ned så raskt som mulig. Dersom du ikke har gjeld, men fortsatt en lav eller middels kredittverdighet, skal du istedenfor fokusere på å øke din inntekt. En lav inntekt gjør det nemlig vanskeligere for banken å stole på at du kan nedbetale et evt. lån. Du kan blant annet øke din inntekt ved å jobbe mer eller investere i firmaer, eiendommer osv.

Hvordan påvirker kredittverdighet økonomien min?

Din kredittverdighet har stor betydning for de økonomiske beslutningene du tar i livet. Når du for eksempel skal ut og kjøpe ditt første hus vil det være nødvendig med en god kredittverdighet for å få tatt opp boliglånet. Det samme gjelder når du skal ut og kjøpe din første bil. En dårlig kredittverdighet kan med andre ord være en stor hindring når du skal ut og skaffe deg betydningsfulle ting.

Sørg derfor så tidlig som mulig å tenke over hvordan du kan opparbeide deg en god kredittverdighet. En god kredittverdighet hos banken vil nemlig ikke bare bety at du kan ta opp et lån. Det vil som oftest også bety at du kan få et lån med bedre rente og vilkår generelt sett.

Disclaimer

Kredittscoren gir deg kun en veiledende indikasjon på hvor kredittverdig du anses i bankenes øyne, men den skal brukes med forbehold. Når vi beregner en kredittscore inkluderer vi mange faktorer som alle vektlegges forskjellig. Men flere faktorer enn de som blir spurt kan brukes i bankenes egne vurdering av din økonomiske situasjon.

Alle personer er forskjellige og sammenligningen med eksisterende data skal derfor anses som veiledende. Dette ettersom din økonomiske situasjon kan eksempelvis skille seg ut på noen punkter fra de eksisterende lånesøknadene du blir sammenlignet med. Det er blant annet også derfor vi gir en karakter fra A – F, så kredittscoren dermed settes i perspektiv, og bedre kan sammenlignes på tvers.

Kredittscoren blir dessuten utregnet på bakgrunn av bankers tilbakemeldinger på lånesøknader til forbrukslån, men ikke billån eller boliglån. Ergo gir kredittscoren deg derfor kun et veiledende svar på hvor sannsynlig det er at en bank vil godkjenne deg til et forbrukslån, men altså ikke et billån eller boliglån.

Kredittscoren er videre utregnet på bakgrunn av spesifikke bankers kriterier for å få en lånesøknad godkjent. Disse kriteriene varierer fra bank til bank, og dermed er vår kredittscore kun et veiledende estimat, da andre banker og långivere kan vektlegge andre ting.